Програма Еразъм +

 
СТУДЕНТСКА ХАРТА „ЕРАЗЪМ+“
 
 
В тази Студентска харта са записани Вашите права и задължения по време на мобилността по програма „Еразъм+“. Хартата Ви информира за това, което можете да очаквате от Вашата изпращаща и приемаща институция при всяка стъпка от мобилността Ви.
• Висшите училища, участващи в Програма „Еразъм+”, получават Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия, с която се ангажират да подкрепят,  улесняват и признават Вашата мобилност.
• От Ваша страна, Вие се ангажирате да спазвате правилата и задълженията по споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ по Програма „Еразъм+”, което сте подписали с изпращащата институция.

 

Страници