Контакти

РЕКТОРАТ
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, България
(южна сграда)
 
Ректор
проф. Георги Янков
тел.: +359 2 988 17 01 rector@nha.bg
 
Началник Кабинет на ректора
Антоанета Маркова, ет. I 
тел.: 
+359 2 988 17 01; факс: +359 2 987 80 64 a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори:
тел.: +359 2 989 27 40
 
проф. д-р Николай Младенов 
зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав
nmladenov@nha.bg
 
проф. д. изк. Свилен Стефанов
зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност
stefanovsvilen@nha.bg
 
доц. Роберт Цанев 
зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност
canevrobert@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан 
доц. д-р Регина Далкалъчева, зам.-декан
Инспектори:
Златка Боджова и Надя Илиева
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, ет. I
тел.: 
+359 2 988 59 00 ffinearts@nha.bg

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
доц. Мирослав Богданов, декан
проф. д-р Арсен Минков, зам.-декан
Инспектори:
Тони Рафаилова и Мадлен Иванова
бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. II
тел.: 
+359 2 870 21 06; +359 2 426 07 31 fappliedarts@nha.bg 
 
 
Учебно-методичен отдел
тел.: +359 2 988 17 02, ет. II
Началник на учебно-методичен отдел:
Свилена Челебийска-Матеева -  s.mateeva@nha.bg
Експерт чуждестранни студенти: Екатерина Петкова - ek.petkova@nha.bg
Експерт докторанти и седмично разписание: Борис Атанасов - b.atanasov1@nha.bg
Експерт хонорувани преподаватели: Вяра Георгиева -  v.georgieva@nha.bg
 
Експерт „Стипендии и общежития“
Андриана Коцева, ет. III (12:30 ч. – 16:30 ч.)
тел.: +359 878 31 54 37; a.kotseva@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм+ офис
Марина Рускова, Мариела Бойчева, ет. II
тел./факс: 
+359 2 987 33 28 art_academy@nha.bg
 
Ръководител Административно-правен отдел
Нели Тодорова, ет. III
тел.: +359 2 426 42 52 или 0888 44 05 49n.todorova@nha.bg
 
Финансов контрольор
Анна Кралева, ет. III
тел.: +359 2 426 42 52 a.kraleva@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
гл. счетоводител Вероника Цветкова, ет. III
тел.: 
+359 2 987 81 49 fdnha@nha.bg или v.cvetkova@nha.bg
 
Каса
касиер-счетоводител, ет. III 
тел.: +359 2 987 81 49+359 885 86 82 55
 
Ръководител Стопански отдел
инж. Елин Стоянов, ет. I
тел.: +359 2 987 81 50 elin.stoyanov@nha.bg
 
Ръководител „Галерийна и изложбена дейност“
доц. д-р Росен Тошев, ет. I
тел.: 
+359 888 88 53 91 r.toshev@nha.bg
 
Ръководител „Електронна и печатна дейност“
д-р Антон Иванов, ет. II
a.ivanov@nha.bg
 
Експерт „Информационни технологии“
инж. Владимир Караиванов, ет. III,
тел.: +359 888 344 278 support@nha.bg
 
Експерт „Преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност“
Силвия Милославова, ет. II
тел.: +359 879 654 798 s.miloslavova@nha.bg
 
Връзки с обществеността
Гл. експерт връзки с обществеността
Диди Спасова, ет. I
тел.: 
+359882515114 d.spasova@nha.bg
Организатор връзки с обществеността
Явор Кондов
тел: +359887439752, yavor.kondov@nha.bg 
 
ЕТИЧНА КОМИСИЯ
ethical_commission@nha.bg
 
Facebook – НХА София
Facebook – НХА Филиал Бургас
Instagram
LinkedIn
YouTube