Контакти

РЕКТОРАТ НА НХА
ул. „Шипка“ № 1, 1000 София
 
Ректор
проф. Георги Янков
тел. +35929881701; rector@nha.bg
 
Началник на кабинета на Ректора
Антоанета Маркова, I етаж
тел. 
+35929881701; факс +35929878064; a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори:
тел: +35929892740
проф. д-р Николай Младенов – nmladenov@nha.bg
зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав
проф. д. изк. Свилен Стефанов  stefanovsvilen@nha.bg
зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност
доц. Роберт Цанев –  canevrobert@nha.bg
зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност 
 
Ръководител административно-правен отдел
Нели Тодорова
тел.+35924264252 или 0888 44 05 49n.todorova@nha.bg
 
Финансов контрольор
Анна Кралева, III етаж
тел.+35924264252a.kraleva@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
гл. счетоводител Елвира Дръндова, III етаж
тел. 
+35929878149; fdnha@nha.bge.drundova@nha.bg
 
Каса
касиер-счетоводител Елизабета Антова, III етаж
тел. +35924260452; +359885868255; e.antova@nha.bg
 
Стопански отдел
ръководител инж. Борислав Станков, III етаж,
тел. +35929878150; b.stankov@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
началник отдел Свилена Челебийска-Матеева, I етаж
тел. 
+35929881702; s.mateeva@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
декан проф. Светозар Бенчев 
зам.-декан. доц. д-р Регина Далкалъчева
Инспектори:
Златка Боджова и Надя Илиева
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, I етаж
тел. 
+35929885900; ffinearts@nha.bg

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
декан доц. Мирослав Богданов
зам.-декан проф. д-р Арсен Минков
Инспектори:
Тони Рафаилова и Мадлен Иванова
бул. „Цариградско шосе“ №73, София 1113, II етаж
тел. 
+35928702106; +35924260731; fappliedarts@nha.bg 
 
Гл. експерт стипендии и общежития
Мария Ландова, I етаж (север)
тел. +359888148715; +35929880765; m.landova@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм+ офис
Марина Рускова, Елена Кулинска, II етаж
тел./факс: 
+35929873328; art_academy@nha.bg
 
Връзки с обществеността
Диди Спасова, I етаж
тел. 
+359882515114; d.spasova@nha.bg
 
Галерийна и изложбена дейност
ръководител ст. преп. Росен Тошев, I етаж
тел. 
+359888885391; r.toshev@nha.bg
 
Електронна и печатна дейност
ръководител – Антон Иванов, ет. II
a.ivanov@nha.bg
 
Експерт „Информационни технологии“
инж. Румяна Николова, ет. III
r.nikolova@nha.bg
 
Експерт „Преводаческа, издателска и информационно-рекламна дейност“
Силвия Милославова, ет. II
тел.: +359 879 654 798 s.miloslavova@nha.bg