Финансиране на проекти за художествено-творческа и научна дейност за 2016 г.

Краен срок: 2016.03.07

Конкурс за финансиране на проекти за художествено-творческа и научна дейност в НХА през 2016 г., с финален срок за приключването им – 25 ноември тази година.
Финансовите разчети на проектите да бъдат съобразени с програмата и критериите за класиране и оценяване в НХА.
Срок за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел до 7 март (понеделник – вкл.) 2016 година.

Файлове за изтегляне