Финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност

Краен срок: 2014.02.21

Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2014 г., с финален срок за приключването им 20 ноември тази година.

Финансовите разчети на проектите да бъдат съобразени с програмата и критериите за класиране и оценяване в НХА, които са на разположение и в Учебно-методичния отдел.

Срок за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел до 21 февруари (вкл.) 2014 година.

Пълният текст на Заповедта за откриване на конкурсната процедура можете да прочетете от тук.