Финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност

Краен срок: 2015.02.27

Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2015 г., с финален срок за приключването им – 20 ноември тази година.
Финансовите разчети на проектите да бъдат съобразени с програмата и критериите за класиране и оценяване в НХА.
Срок за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел до 27 февруари (петък – вкл.) 2015 година.

Файлове за изтегляне