iChage

Краен срок: 2013.05.01

Connect4Climate и ТВН Медия Груп, в сътрудничество с водещи медийни мрежи и академични институции с фокус комуникации, представят конкурса iChange, който предоставя на млади хора от цял свят да изразят своето креативно виждане за измението на климата в 30-секунден видеоклип.
Видеото може да разказва истории, да насочва публичното внимание към проблема, да насърчава към действие и/или да предоставя възможно решение.
Конкурсът е отворен за млади хора, които в момента карат висшето си образование, на възраст между 18 и 35 години. Всеки може да се регистрира като самостоятелен автор или като група до 5 човека.

Файлове за изтегляне