Изложба-конкурс „Духът на Бургас“

Краен срок: 2023.11.28

Традидиционната изложба „Духът на Бургас“ е посветена на патрона на град Бургас – Свети Николай Чудотворец. Целта на тази проява е да мотивира студентите от НХА и Филиал Бургас, да участват активно в изложбения живот на града и чрез произведения си да реализират своите идеи, свързани с морето и хората, живеещи край него.
 
Допускат се живописни, графични прозведения, както и рисунка, и колаж. Размерите за живопис – до 120 см; за графика, рисунка и колаж до – 100 х 70 см.
Допуска се почетно участие на преподаватели в изложбата. Техните прозведения са извън конкурса за наградите.
 
Награди
– Награда на Община Бургас;
– Награда на Пристанище Бургас;
– Награда на Сърфклуб Бургас.
 
Дипломи и материални награди са осигурени от доц. Димо Колибаров – Директор на НХА – Филиал Бургас.
Срокът за получаване на творбите е 28 ноември 2023 г. на адрес: гр. Бургас, Пристанищен комплекс „Магазия“, 1, ет. 2, НХА – Филиал Бургас.
 
Телефон за връзка: +359884260820.
Организатори на конкурса са: НХА – Филиал Бургас, Община Бургас и Център за съвременно изкуство и Библиотека Бургас.