Комбинаторика, цветознание и композиция

Краен срок: 2013.05.01

Националната художествена академия обявява конкурс за доцент по 050804, Изкуствознание и изобразителни изкуства, „Комбинаторика, цветознание и композиция“ за нуждите на катедра „Дизайн за детската среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
За справки „Учебнометодичен отдел“, тел. (02) 9881702.