Конкурс на тема „Български трибагреник“

Краен срок: 2018.01.16

Националната художествена академия и фондация „Св. Пимен Зографски“ обявяват конкурс на тема
„Български трибагреник“.
 
По повод представителна изложба в галерия „Академия“, през март и април 2018 г, НХА обявява конкурс за работи върху хартия и дигитални произведения на тема „Български трибагреник“, които да популяризират и изтъкнат символите на национално достойнство.
 
Селектираните работи ще участват в изложба под мотото  „Трибагреник“, организирана от Италиански културен институт в България и Национална художествена академия. Съвместната изложба ще се проведе по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и ще бъде представена от 19.03 до 15.04. 2018 в галерия „Академия“. Ще бъдат изложени произведения на преподаватели и студенти от Академия Брера, Милано и произведения на преподаватели и студенти от НХА, София. За изложбата ще бъде отпечатан представителен каталог. 
 
Цели на конкурса:
Да се създадат работи върху хартия или дигитални произведения на тема „Български трибагреник“ със свободна авторска интерпретация по темата. 
Идеята на съвместната проява е обръщане към европейските ценности за интеграция и сътрудничество между страните. 
 
Условия за участие:
Конкурсът е за студенти на НХА от всички курсове и специалности.
Всеки участник може да представи до 3 работи в материал и работи в jpeg формат, с размери 50/70 см за печат. 
Работи в jpeg формат да бъдат изпращани на email tribagrenik.konkurs@nha.bg 
Комисия от НХА ще селектира работи за участие в изложбата и определи победителите в конкурса.
 
Награди:
3 равностойни награди по 400 лв.
3 поощрителни награди по 250 лв 
 
Срокове:
Работите се предават на 14.02. от 10:00 до 12:00 ч и от 14:00 до 16:00 часа и на 15.02.2018 г. от 10:00 до 12:00 часа, в залата на Академичен съвет, НХА, ул. „Шипка“ 1
Работите се изпращат по email до 12:00 ч. на 15.02.2018 г.
Предложенията трябва да бъдат придружени с трите имена, курс и специалност на автора, както и с наименование на творбата.
 
Селектираните творби от конкурса ще бъдат включени в изложбата на тема „Трибагреник“. 
Разходите по отпечатване на дигиталните творби ще бъдат поети от организаторите. 
Всеки участник ще получи сертификат за участие в международната изложба, който може да послужи при кандидатстване за евростипендии.
След приключване на изложбата в галерия „Академия“ творбите ще бъдат включени в пътуваща изложба в България до края на 2018 г.