Конкурс за доцент по “Скулптура”

Краен срок: 2018.05.09

Националната художествена академия обявява конкурс за доцент по 8.2 Изобразително изкуство:  /“Скулптура” ,  за нуждите на катедра „Керамика“/ – един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр.13 от 09.02.2018 г.
За справки:“Учебно­методичен“отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 09.02.2018 г.