Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2017 г.

Краен срок: 2017.03.10

Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 10 март 2017 година. 
 
Финансовите разчети и съдържанието на проектите да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от ДБ за присъщата на НХА художествено-творческа дейност, които са на разположение в Учебно-методичния отдел и в сайта на НХА. 
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 25 ноември 2017 г.
 
 
Заповед за откриване на конкурсната процедура
 
Указания за представяне на конкурсен проект