Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2018 г.

Краен срок: 2018.03.09

Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа или научна дейност в НХА през 2018 г. 
 
Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 09 март (петък вкл.) 2018 година.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държания бюджет за присъщата на НХА художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 23 ноември 2018 г.

 

Файлове за изтегляне