Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2019 г.

Краен срок: 2019.03.15

Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 15 март (петък), вкл. 2019 г.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държания бюджет за присъщата на НХА художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 22 ноември 2019 г.