Конкурс за главен асистент по „Порцелан“

Краен срок: 2018.05.09

Националната художествена академия обявява конкурс за главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство /„Порцелан“ за нуждите на катедра „Дизайн на порцелан и стъкло“/ - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”– бр.13 от 09.02.2018 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 09.02.2018 г.