Конкурс за професор по „Шрифт, калиграфия и подвързия“

Краен срок: 2017.10.27

Националната художествена академия, София, обявява конкурс за професор по 8.2.  Изобразително изкуство („Шрифт, калиграфия  и подвързия“ за нуждите на катедра „Плакат  и визуална комуникация“) – един, със срок 3  месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 60 от 25.07.2017 г
 
За справки: Учебно­методичен отдел, тел.  02/988­17­02
 
Обявата е публикувана на 27.07.2017 г.