Конкурс за професор по “Старо българско изкуство”

Краен срок: 2018.04.09

Националната художествена академия обявява конкурс за професор по 8.2 Изобразително изкуство:  /“Старо българско изкуство”, с тема : “Българско средновековно изкуство, автори и художествени центрове“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“/ – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр.13 от 09.02.2018 г.
За справки:“Учебно­методичен“отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 09.02.2018 г.