Конкурс за редовен главен асистент по дисциплините „Индустриален дизайн“ и „Макетиране прототипиране и 3D визуализации на дизайн проекти”

Краен срок: 2022.06.29

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство / „Индустриален дизайн“ и „Макетиране прототипиране и 3D визуализации на дизайн проекти”, за нужите на кат. „Индустриален дизайн /, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 33 от 29.04.22 г.
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 03.05.2022 г.