Конкурс за тематичен плакат на тема •Светът на полиграфията•

Краен срок: 2013.05.15

По повод 65-тата годишнина на списание Полиграфия, която се навършва през 2014, Принт енд Пъблишинг ООД организира конкурс за тематичен плакат (постер) на тема „Светът на полиграфията“.
Конкурсът е насочен към студенти – бакалаври и магистри, докторанти и преподаватели от всички висши учебни заведения, в които се изучават специалности с художествена насоченост.
Информация по темата може да намерите и на сайтовете на издателството:
http://www.print-publishing.bg
http://polygrafiamagazine.bg
http://prograficamagazine.bg
http://propackmagazine.bg
Срок за подаване на проектите – 15 май 2013
Регламент на конкурса
Заявка за участие