Making Art 4.0 - Международен конкурс за изкуство създадено с помощта на технологиите

Краен срок: 2017.03.01

Отворена покана:
Making Art 4.0 - Международен конкурс за изкуство създадено с помощта на технологиите
Scan And Make  www.scanandmake.com/opencall  с удоволствие обявява покана за участие в конкурс „Making Art 4.0“. Каним за участие всякакви артисти за награда от 2500 британски лири и възможността да участват във финалната изложба на Liverpool Radio City Tower 8-17 април, 2017г.
 
Цели:
Основната цел Making Art 4.0 е да се промотира интегрирана и подпомогната от технологиите креативност. 
Очаква се артистите да експериментират с нови възможности на артистичното създаване чрез дигитални технологии.
 
Регламент на конкурса:
Конкурсът е ориентиран към промотиране и създаване на художествени и креативни творби с компютърно-управлявани инструменти като напр. 3D принтери.
Най-добрите 20 от представените творби, селектирани от персонала на Scan And Make, ще участват в изложба, която ще се представи в Ливърпул от 8-ми до 17-ти април, 2017г. За творбите ще се гласува от страна на посетителите на изложбата.
Творбата, която получи най-много гласове от посетителите по време на събитието, ще получи първата награда от 2500 британски лири.
Творбите, които са допуснати до участие в конкурса, е необходимо да бъдат създадени чрез използване на един или повече от следните творчески процеси:
- 2D и 3D CNC Milling
- 3D Printing или Additive Manufacturing
- Arduino и Raspberry PI - Cutter Plotter
- Laser cutting and carving
- Robotics
Освен това, необходимо е да се представи точна документация относно творческия процес, напр. да се предоставят инструкции, списъци с материали, 2D или 3D файлове за използваните машини и/или корпоративен софтуер Arduino, Raspberry PI или Robotics.
 
Други идеи, които може напълно да се репродуцират чрез дигитални средства (напр. чрез използване на файлове) и създадени с различно от гореспоменатото техническо оборудване), също ще се вземат предвид (напр. рисунки създадени посредством дронове и пр.)
На практика, артистите трябва да създадат проект и да го документират чрез „рецепта“, която ползвателите на Scan And Make могат да репродуцират. Артистът трябва да създаде творба и да осигури документацията, която е необходима за репродуцирането, като укаже използваните материали и различните стъпки, които да се следват, с помощта на съпътстващи рисунки.
 
Образци може да се свалят от www.scanandmake.com/opencall 
 
Участниците трябва да се регистрират до 1 март, 2017г., което включва попълнен и подписан регистрационен формуляр с приложени снимки на творбите (цялостния проект и по-детайлни снимки до 10 на брой) във формат JPG или PNG, съответните файлове и подробно описание на процеса по създаване на творбата.
Регистрационният формуляр може да се свали от www.scanandmake.com/opencall
 
Ще се свържем с избраните 20 артисти до 15 март, 2017г.
 
20-те творби ще се селектират от персонала на Scan And Make на базата на критериите оригиналност, креативност, интер-дисциплинарност, използване на иновативни технологични средства за създаване и използването на рециклирани материали (up-cycle). 
 
Допълнение:
Организаторите са определили още една награда от 640 Евро за най-добра 3D printing артистична творба: FELFIL extruder 
N.B. За повече информация относно регламента, процедурите и изискванията (на английски език) https://scanandmake.com/opencall