Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност професор по 8.2 Изобразително изкуство по/ „Дигитални изкуства“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“, маг. програма „Дигитални изкуства“

Краен срок: 2023.06.10

Конкурс за редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство по/ „Дигитални изкуства“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“,маг. програма „Дигитални изкуства“,
Кандидат: доц. д-р Венелин Шурелов
 
Материали:
Резюме на  доц. д-р Венелин Шурелов
 
Рецензии:
проф. д.изк. Петер Цанев
проф.д-р Мира Каланова
проф.д-р Васил Рокоманов
 
Становища:
проф. д.изк. Свилен Стефанов
проф.д-р Борис Сергинов
проф.д-р Анна Цоловска
доц.д-р Добрин Атанасов