Мултимедиен конкурс •Мигрантите в Европа• – Участва НХА с ваши работи – плакат, фотография, видео

Краен срок: 2013.05.15

Еропейската комисия, Главна дирекция „Вътрешни работи“, стартира мултимедиен конкурс „Мигрантите в Европа“, насочен към училища и университети, издаващи дипломи в областта на изкуствата и комуникациите. Целта на конкурса е да предостави възможност на младите творци и комуникатори да отразят приноса на мигрантите в Европейското общество днес.
 
Конкурсът е в три категории:
плакат;
фотография;
видео.
 
30-те европейски финалисти, придружени от представител на учебното заведение, ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се проведе в Брюксел.
Учебните заведения, чиито ученици/студенти спечелят първа награда в трите категории и първа награда от общественото гласуване, ще получат 10 000 евро за всяка категория. Крайният срок за подаване на произведенията е 21 юни 2013 от името на висшето учебно заведение.
 
Националната художествена академия направи регистрация за конкурса и ви предоставя възможност да участвате. В конкурса могат да участват всички студенти, обучаващи се в ОКС бакалавър, магистър и ОНС доктор.
В срок до 15 май на мейл migrant@nha.bg можете да изпратите своите проекти в посочените три категории.След този срок специализирана комисия от НХА ще избере работи за по-нататъшното участие по конкурса. Селектираните автори ще трябва да предоставят в НХА проектите си на твърд носител (хартия, DVD), за да бъдат изпратени до Националния представител на конкурса, както и попълнените и подписани формуляри за авторство.
НАГРАДАТА ОТ 10 000 ЕВРО СЕ ДАВА НА ВИСШЕТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ.
ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОБЕДИТЕЛ АВТОРЪТ НА ПРОЕКТА ЩЕ ПОЛУЧИ СУМА В РАЗМЕР НА 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА.
Допълнителна информация – на интернет страницата на конкурса http://www.migrantsineurope.eu/bg
Правила на конкурса http://www.migrantsineurope.eu/bg/cel-i-pravila
 
Резултати
 
Финалисти в Мултимедийния конкурс „Мигрантите в Европа“
 
Победители н международния конкурс