Набира лица за длъжност РСО

Краен срок: 2013.05.17

Обявление
 
Национална художествена академия набира лица за длъжността „Ръководител стопански отдел“
Условия за кандидастване и необходими документи.
Обявление
Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса (по образец)
Декларация
 
Одобрен кандитат
 
за длъжността „Ръководител стопански отдел“
  1. Борислав Иванов Станков

Лицето да се яви на 28.05.2013 г.  в сградата на НХА – ул.“Шипка“ №1. ет. 3 ст.17.