Националната художествена академия обявява конкурси за:

Краен срок: 2016.08.08

Националната художествена академия обявява конкурси за: професор по 8.2 Изобразително изкуство:   /“Техника и технология на живописта и стенописта и иконопис” за нуждите на катедра „Стенопис“/ – един;доценти по 8.2 Изобразително изкуство: “Ново българско изкуство /история на българската художествена критика 1878 -1944 г.” за нуждите на катедра „Изкуствознание“/ – един, „Скулптура“ и „Композиция“ за нуждите на катедра „Скулптура“– един, главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство /„Фотография“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“/ - един , всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” - бр.43 / 07 юни 2016.  За  справки :  Учебно – методичен отдел, тел. 02 / 9881702.
 
Обявата е публикувана на 07.06.2016 г.