Отворена покана за 21-то издание на Международна изложба на миниатюрите

Краен срок: 2018.05.12

Отворена покана за  21-то издание на Международна изложба на миниатюрите, която се проведе в Хърватия, през месец юни 2018.
Всеки, който желае да участва,  може да изпрати своя творба до 12.05.2018. 
 
РАЗМЕР НА ТВОРБИТЕ:
Двуизмерните творби не трябва да надвишават 15 x 15 см.
Триизмерните творби не трябва да надвишават 15 х 15 х 15 см.
Могат да бъдат изпратени до три произведения за разглеждане. Не е необходимо творбите да бъдат рамкирани.
 
Допустими са всички видове медии, във всички размери.
 
 
За повече информация: 
http://www.uls.com.hr/en/news/open-call-for-21st-miniatures-international-exhibition--deadline:-12.5.2018.