Публична покана за извършване на СМР

Краен срок: 2013.08.09

За изпълнител  на дейност : СМР - Ремонтни дейности по вътрешни ателиета и учебни зали, коридори и стълбища – стени и подмяна на
подови настилки в сградите на Национална художествена академия намиращи се на бул. „Цариградско шосе“ №73 и бул.“Г.М.Димитров“
№100  -по публична покана РОП № 9018237 от 31.07.2013 г. с Протокол от 09.08.2013 г. е определена фирма ЕТ"МЕДИК-ЛЮБОМИР МАРИНОВ"