Първо международно триенале на графиката – Чешин, Полша 2017

Краен срок: 2017.01.17

Основната идея на триеналето е да насърчи млади творци от различни художествени общности в Полша и извън нея да обменят опит и да представят своите постиженията в областта на графиката.
Темата „ В търсене на невъзможното“ е пряко свързана с научната фантастика. В конкурса ще бъдат приемани графични творби, изработени в резултат от търсенето на “фантастични и вълшебни” елементи от съвременния свят, както и такива с положителен или отрицателен резонанс от технологичния прогрес. Кандидатите могат да представят и абстрактни творби, различаващи се от темата и показващи индивидуалната идея на автора.
 
Конкурсът е достъпен за: студенти от всички сфери на обучение, художници от творчески центрове, художествени асоциации и други в Полша и извън страната, като всеки участник може да представи до 4 творби. 
Краен срок за подаване на документите - 10.02.2017, без такса за записване. 
 
Подробната информация е обявена на страницата:
http://instytutsztuki.us.edu.pl/i-international-print-triennial-cieszyn-2017 

Файлове за изтегляне