Решение за откриване на процедура за обществена поръчка АОП №545588

Краен срок: 2013.07.10

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка АОП №545588/12.06.2013  с обявление за обществена поръчка АОП № 545590 /12.06.2013
 
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка АОП № 545590
 
1. Указания за участие
2. Образец №1
3. Образец №2
4. Образец № 3
5. Образец № 4
6. Образец № 5
7. Образец № 6
8. Образец № 7
9. Образец № 8
10. Образец № 9
11. Проект на договор за обществена поръчка
12. Техническо задание