Ротари свързва света – конкурс за студенти от НХА

Краен срок: 2020.05.06

Срокът на конкурса се удължава до 31 май 2020 г.
 
Конкурсът се организира от Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (Факултет за изящни изкуства) в рамките на двустранно споразумение и учредяване от Ротари клуб София-Балкан на ежегодна награда-отличие за студент на Националната художествена академия от Факултета за изящни изкуства.
 
Тема на конкурса за 2020 г. „Ротари свързва света“
 
Участници: студенти от всички курсове и специалности във Факултета за изящни изкуства към НХА
 
Изисквания към конкурсните работи: 
- Всеки участник може да представи до 2 произведения без оглед на използваните материали, техники и формат;
- Работите трябва да съответстват на зададената тема;
- Към всяка работа на отделен лист да бъде дадена следната информация: име на участника, специалност, курс, кратко описание на идеята и цена на произведението. 
 
Срокове:
Конкурсът се провежда от 24.02.2020 до 06.05.2020 г.
Събиране на работите на 7 и 8 май от 10:00 до 12:00 ч. в залата на АС
 
Жури
Журито по конкурса ще бъде съставено от трима преподаватели от НХА и двама представители на Ротари клуб София-Балкан
 
Обявяване на резултатите
Резултатите ще бъдат обявени до 10 май 2020 г.
 
Награда:
Наградата в размер на 1000 лв. включва и художествено оформен награден плакет, почетния знак на Ротари клуб София-Балкан, както и диплом за обещаващо начало в осъществяване на ротарианската тема за 2020 г. „Ротари свързва света“
Селектирани работи от конкурса ще участват в изложба през месец юни 2020 г, организирана от Клуба с възможност за продажба на произведенията. 
 
За контакти: Диди Спасова (НХА) 0882515114, d.spasova@nha.bg