Автопортрет

Виж по - голяма
Автопортрет
първата половина на 20-те г. на ХХ в.
м.б., пл.
II - 112
60 х 46 см