Екслибрис - мото „Родна просвета”

Виж по - голяма
Екслибрис - мото „Родна просвета”
Първата половина на XX век
линогравюра
I-1-юIV-24
13/8 см