Етюд – голо женско тяло

Виж по - голяма
Етюд – голо женско тяло
ср. на 20-те г. на ХХ в.
м.б., пл.
228
106 х 80 см

Още от този автор