Етюд – половин голо женско тяло

Виж по - голяма
Етюд – половин голо женско тяло
второто десетилетие на ХХ в.
м.б., пл.
98 х 78, 5 см

Още от този автор