Етюд – половин голо мъжко тяло

Виж по - голяма
Етюд – половин голо мъжко тяло
ср. на 30-те г. на ХХ в.
м.б., пл.
145

Още от този автор