Композиция

Виж по - голяма
Композиция
Първата половина на XX век
линогравюра
I-1-зVII-24
17/25 см

Още от този автор