Композиция

Виж по - голяма
Композиция
Първата половина на XX век
гравюра на дърво
I-1-дII-11
34/18 см