Композиция – две циганки

Виж по - голяма
Композиция – две циганки
ок. първото десетилетие на ХХ в.
м.б., пл.
178
73 x 62 см