На нивата

Виж по - голяма
На нивата
ср. на 20-те г. на ХХ в
акварел, хартия
I – 1 – д II – 33
62 х 71 см

Още от този автор