Портрет на Гео Милев

Виж по - голяма
Портрет на Гео Милев
1934 г. завършва специалност Декоративно изкуство при проф. Васил Захариев
линогравюра
I-1-юIV-34
8/7 см