Портрет на мъж

Виж по - голяма
Портрет на мъж
втората половина на 20-те г. на ХХ в.
акварел, хартия
I - 1- Ю IV - 1
45 х 37 см