Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско

Виж по - голяма
Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско
началото на ХIХ в.
тъка'н тип, памучна тъкан
396
9,5 х 58 см

Още от този автор