Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско

Виж по - голяма
Шевица от невестинско забраждане „сокай“, Габровско
началото на ХIХ в.
тъка'н тип, памучна тъкан и клободан
398
9,3 х 61 см

Още от този автор