Търново

Виж по - голяма
Търново
Първата половина на XX век
линогравюра
I-1-щIV-54
13/14 см