Дипломни защити – февруари 2017

2017.01.30

Учебна 2016/2017
Зимен семестър
 
График за провеждане на дипломните защити за ОКС „магистър“ – редовна изпитна сесия  и за  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – поправителна изпитна сесия
1 – 7 февруари 2017 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели