Допуснати кандидати до втори етап на конкурса за „Счетоводител оперативен“

2020.07.28

На основание заповед No 0193 – О от 16.07.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Счетоводител оперативен“
 
1. Допуска до интервю Александра Радева
Интервюто ще се проведе на 30.07.2020 г. , за което кандидатът ще бъде уведомен  по телефон.

Сподели