Финансово подпомагане за обмен на посещения на преподаватели, експерти и дейци на културата между Италия и България

2017.02.23

Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Република Италия, в рамките на своята инициатива за насърчаване на развитието на двустранните културни отношения и сътрудничеството между университетите и научните организации, предлага възможност за достъп до финансиране в подкрепа на тази инициатива чрез размяна на посещения на преподаватели, експерти и дейци на културата от Италия и България. 
 
За повече подробности – насоки, процедура, документи, размер на финансиране:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/scambio-docenti-previsto-dai-protocolli/procedure-richieste-visite-di-studio-docenti-universitari
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/scambio-docenti-previsto-dai-protocolli/mobilita
 

Файлове за изтегляне

Сподели