Изложба 2/24 на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“

2016.10.28

3 ноември (четвъртък)
3 – 16 ноември 2016
ONE gallery · Sofia
 
Изложбата представя работи на 11 студента от специалност „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия. В последната четвърта година от бакалавърската степен на обучение, те обединяват творчески търсения, приемайки предизвикателствата на този проект.
Всеки един художник имаше на разположение само 24 часа да измисли, намери и заснеме обектите на своето фотопреследване.
Без предварителни разговори и време за подготовка за тема и посока, студентите трябваше интуитивно да намерят своите обекти и гледна точка, и да ги представят в два кадъра.
Преди 100 години се ражда Дадаизма. За това движение в изкуството са характерни липсата на логика, рационална мисъл и послание. Асоциацията между хаотичното всекидневие на големия град и принципите на Дадаизма е отправна точка към концепцията на този проект.
Зад абсурда и алогичното, въображението на наблюдателя може да открие визуален контекст, понякога пълен с ирония или чувство за хумор. С представените творби, младите артисти се обръщат към зрителя да открие своя личен коментар на едно денонощие.

Сподели