Изложба на катедра „Стенопис“ се откри в пространството на Международно висше бизнес училище

2018.02.16

На 15 февруари в арт пространството на Международно висше бизнес училище се откри изложба с работи на студенти и преподаватели от катедра „Стенопис“. Това е втората изложба в училището, която се реализира по двустранно споразумение за представяне на творчески проекти и събития.  

Изложбата е посветена на 70-годишнината от обособяването на специалност „Стенопис“ като самостоятелна специалност в НХА. Със свои творби  участват редовните преподаватели в специалността: проф. проф. д-р Олег Гочев (ръководител на специалността); проф. Ружко Челебиев; проф. д-р Боян Добрев; проф. д-р Здравко Каменаров; доц. Пенчо Добрев; ст. преп. Страхил Ненов и ас. Любомил Драганов. В експозицията ще участват и студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. 
 
Изкуството на стенописта като учебна проблематика в дисциплината „Декоративно изкуство с приложение“ навлиза през 1924 г. През годините в нея преподават изтъкнатите художници Дечко Узунов, Иван Пенков, Иван Ненов, Илия Петров, но най-голям принос за обособяването ù като самостоятелна специалност през 1947 г. има проф. Георги Богданов. През следващите десетилетия в специалност „Стенопис“ работят редица изявени български монументалисти, като професорите Мито Гановски и Димо Заимов, доцентите Никола Буков и Асен Гицов, ст. преп. Атанас Кожухаров, преп. Николай Панайотов и други. Без излишна скромност може да се отбележи, че специалност „Стенопис“ е подготвила и дала на страната и света едни от най-известните български художници, както и десетки поколения професионални стенописци.

Галерия

Сподели