Изложба на проф. Валентин Колев

2014.10.21

50 ГОДИНИ ОТТОГАВА
3 ноември (понеделник), 17:00 часа
Ателие 52, Етаж 2, Северна сграда, ул. „Шипка“ 1, НХА
 
В деня на „Свети Пимен Зографски“, покровител на българските художници и патронен празник на НХА професор Валентин Колев ще представи своя изложба, с живописни работи и пластики от последните няколко години.
Мястото е ателие 52 по живопис, където преподавателят десетилетия учи студентите си – „Ето защо смятам, че най-естественото място за изложбата „50 години оттогава“ е ателието, на което съм ръководител.“
Изложбата ще продължи 5 дена, през които в ателието ще има редовни учебни занятия. Сред експозицията студентите ще слушат лекции за основните проблеми на живописта, композицията и цвета. 
Изложбата на 3 ноември ще бъде открита от декана на Факултета за изящни изкуства, проф. Николай Драчев, а слово за творческата дейност на проф. Колев ще произнесе ръководителят на катедра „Живопис“ – проф. Ивайло Мирчев. 
Валентин Колев е роден през 1948 г. в Пловдив
Завършва НХА през 1978 при проф. Добри Добрев
От 1980 е преподавател в Академията.
От 1991 – доцент, а от 1996 – професор по живопис и композиция в катедра „Живопис“.
Носител на почетния знак на НХА.

Сподели