Класирани студенти за извънредна държавна стипендия за отличен успех

2017.05.10

КЛАСИРАНЕ ЗА ИЗВЪНАРЕДНИ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ В НХА
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016/17 УЧ. ГОДИНА
 
1. Милен Стефанов Катранкьовски – ФИИ, Стенопис - 6.00
2. Бранка Димитар Илийев – Крижнар - ФИИ, ТПХО, 6.00
3. Кристиян Валериев Терзиев - ФИИ, Плакат, I курс, 6.00
4. Карина Илиева Попова  ФПИ, порцелан и стъкло, I курс, 6.00
5. Мартин Ивайлов Косташки - ФИИ, Изкуствознание  I курс , 6.00
6. Мартина Красимирова Колева   ФИИ, Изкуствознание, I курс, 6.00
7. Ивайло Атанасов Халачев   ФПИ, Резба, I курс, 6.00
8. Маргарита Христова Данчева -ФПИ, Сценография, I курс, 6.00
9. Детелин Детелинов Йончев –ФПИ, Дизайн на детската среда, I курс, 6.00
10. Мартина Онелия Лапика -ФИИ, Стенопис, III курс, 6.00
11. Ивайла Йосифова Иванова - ФПИ, Дизайн на порцелан и стъкло, I курс, 6.00
12. Хасан Акифов Халилов - ФИИ, Плакат и визуална комуникация, I курс, 6.00
13. Елица Росенова Живкова - ФПИ, Мода, I курс, 6.00
14. Жаклина Боянова Симова -ФИИ, Плакат и визуална комуникация, I курс, 6.00
15. Виктория Юриева Раданова - ФПИ, Мода, I курс, 6.00
16. Христина Николаева Димова - ФИИ, Плакат и визуална комуникация, I курс, 6.00
17. Дина Динкова Стоева- ФИИ, Живопис, IV курс, 5.97
18. Мая Стефанова Стойкова - ФИИ, Живопис, IV курс, 5.97
19. Калина Пламенова Керелска - ФИИ, Живопис, III курс, 5.97
20. Калина Костадинова Илиева - ФИИ, Плакат и визуална комуникация, II курс, 5.95
21. Саня Александрова Георгиева - ФПИ, Дизайн на порцелан и стъкло, II курс, 5.95
22. Илона Йонкова Йонкова - ФИИ, Живопис, IV курс, 5.93
23. Полина Георгиева Сотирова - ФПИ, Мода, III курс, 5.93
24. Петя Аврамова Суванджиева - ФПИ, Дизайн на детската среда, III курс, 5.92
25. Лидия Александрова Станулова - ФПИ, Индустриален дизайн, II курс, 5.89
26. Гергана Ивайлова Балабанова - ФИИ, Живопис, III курс, 5.89
27. Никол Николаева Дечева - ФИИ, Плакат и визуална комуникация, I курс, 5.88
28. Йована Иванова Димитрова - ФИИ, Стенопис, III курс, 5.88
29. Димитър Иванов Бочуков - ФИИ, Живопис, III курс, 5.88
 
 
 

Сподели