Конкурс за учители и асистенти в „Лятна академия за деца и ученици“ 2019

2019.04.16

Националната художествена академия обявява конкурс по документи за участие на студенти от НХА в проект „Лятна академия за деца и ученици“, който се провежда през август 2019
 
Лятната академия за деца и ученици е съвместен образователен проект на Националната художествена академия и фондация „Св. Пимен Зографски“ към НХА, който вече 10 години през целия месец август създава възможност на студентите на НХА да практикуват наученото в нестандартна и динамична среда, различна от формата на училищния час.
 
Тази година, за втори път, Проектът е включен в Календара на значимите културни събития на Столична община.
 
За участие, като учители, в предстоящото издание на Лятната академия могат да кандидатстват всички желаещи студенти, бакалаври от IV курс, които ще положат държавен изпит по втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ и магистри, притежаващи свидетелство за професионална квалификация – учител. 
 
Всички желаещи студенти в ОКС „бакалавър“, от  I до III курс, включително, могат да кандидатстват за позицията асистент. Изучаването на втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ е предимство. 
 
Ще бъдат класирани 22 студенти, които ще работят с децата и учениците в Лятната академия през месец август.  
 
За да кандидатствате е нужно до 30 април 2019 г. да подадете в Деловодството на НХА, следните документи: 
мотивационно писмо; 
за позицията учител и разработка на урок на тема „Куклите“, предназначен за възрастова група по избор: младша възрастова група – деца от 6 до 10 години или за страша – от 10 до 15 години.
копие от Свидетелството за професионална квалификация за магистрите и копие от студентската книжка (за студентите бакалаври), с оценки по изучаваните дисциплини по втората специалност;
 
Резултатите от класирането ще се публикуват в сайта на НХА до 11.05.2019 г. 
 
За повече информация се обърнете към Ръководителя на проекта „Лятна академия“ Мария Ландова на тел. 0888148715

Сподели